Alan:  Ekonomi

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ
1- KALKINMA YARDIMLARI TİKA 2005-2012 VERİLERİNİN ANALİZİ UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014018709
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
2- SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014028715
  Özet   Tam Metin
Murat TURGUT
3- ELEKTRONİK PARANIN FİNANSAL YÖNETİM ÜZERİNE ETKİLERİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411125
  Özet   Tam Metin
Murat TURGUT
4- TİCARİ ALACAK YÖNETİMİNİN NAKİT BÜTÇESİNE ETKİSİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411126
  Özet   Tam Metin
Murat SAĞBAŞ
5- FARKLI DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FİNANSAL ANALİZİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411127
  Özet   Tam Metin
Meral FIRAT
6- TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLERİN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE TARIMA YÖNELİK DESTEKLERİN DÜZENLENME GEREKLİLİĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016715176
  Özet   Tam Metin
Nurdan KUŞAT
7- TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI ENDEKSLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016715177
  Özet   Tam Metin
Hakan TURAN, Gökmen TURAN
8- OTOMOTİV YAN SANAYİ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSINI DEĞERLENDİRMEDE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016715180
  Özet   Tam Metin
Hakan TURAN, Gökmen TURAN
9- TESİS YERİ SEÇİMİNDE ELECTRE YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016715181
  Özet   Tam Metin
Dilek ÖZTAŞ, Narin Hilal ÖZDAĞ, Serap SÜZÜK, Arzu ÇALIK, Pervin DEMİR, Salih MOLLAHALİLOĞLU, Mustafa ÖZTÜRK, Yusuf ÜSTÜ, Mehmet UĞURLU
10- HASTANELERDE SU TÜKETİMİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ALINACAK TASARRUF TEDBİRLERİ GERÇEKTEN İŞE YARAYACAK MI?

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016816503
  Özet   Tam Metin
Melih YÜCESAN, Hilmi ZENGİN
11- BİR İŞLETMEDE HEDEF PROGRAMLAMA İLE ÜRETİM PLANLAMASI UYGULAMASI

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922040
  Özet   Tam Metin
Murat KOÇ, Hediye TİTİZ
12- KADIN YÖNETİCİLERDE İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922041
  Özet   Tam Metin
Yakup Koray DUMAN
13- PARASAL AKTARIM MEKANIZMASI DÖVİZ KURU KANALI: TÜRKİYE

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922038
  Özet   Tam Metin
Işık AKIN
14- AVRUPA BANKALARININ KREDİ RİSK YÖNETİMLERİ VE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922037
  Özet   Tam Metin
Arzu EREN ŞENARAS, Onur Mesut ŞENARAS
15- ESNEK İMALAT SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922039
  Özet   Tam Metin
Erdem BAĞCI, Işık AKIN
16- BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.20161024415
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Ayhan AYTAÇ
17- TÜRKİYE KONUT ALIŞ VE SATIŞ ANALİZİ 2013-2016 TUİK VERİLERİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.20161024523
  Özet   Tam Metin
Mustafa HATİPLER
18- KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ TÜKETİM TOPLUMU VE TÜKETİM

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.1.0003
  Özet   Tam Metin
Mehmet AYDINER
19- TÜRKİYE’NİN SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİNDEN İTHALATININ KUR, GELİR VE FİYAT ESNEKLİĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.3.4
  Özet   Tam Metin
Kıymet YAVUZASLAN, Lütfi ÖZKAL
20- AB VE TÜRKİYE’DE GENÇ NÜFUSUN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TÜRKİYE’DE GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİN AB’NE ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ÖNERİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.1.1
  Özet   Tam Metin
Hatice Nur GERMİR, Murat KORKMAZ
21- SANAYİ SEKTÖRÜ İŞGÜCÜ ANALİZİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015512902
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Emre DÜNDER, Erdal ŞEN, Ercan ŞAHBUDAK, Nurullah KARTA
22- KIRILGANLIK DÜZEYLERİ VE DIŞ BORÇLANMA İLİŞKİNİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015613975
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Emre DÜNDER, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA, Ercan ŞAHBUDAK
23- DÜNYA ÜLKELERİNDEKİ ENFLASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN VE GENEL İKTİSADİ YAPININ İKİ AŞAMALI KÜMELEME VE BETA REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015613974
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Fatih BUDAK
24- YATIRIMLARIN SAĞLIK KURUMLARI İLE İLİŞKİSİNİN UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015512901
  Özet   Tam Metin
Nur DİLBAZ ALACAHAN, Yağmur AKARSU
25- GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN ENFLASYON HEDEFLEMESİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLİ ÜLKE KARŞILAŞTIRMASI: LİNEER MODELLEME

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.3.3
  Özet   Tam Metin
Gökhan KARHAN
26- EKONOMİK BÜYÜMENIN TEORIK TEMELLERI

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.4.3
  Özet   Tam Metin