Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Siyaset Yönetimi  

Murat TORAMAN, Ercan ŞAHBUDAK
GENÇLERİN SİYASİ TUTUM VE TERCİHLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN ETKİSİ (SİVAS AK PARTİ VE CHP GENÇLİK KOLLARI ÖRNEĞİNDE)
 
Bu araştırma AK Parti ve CHP Gençlik Kollarının 2014 yılındaki Sivas İli üye sayıları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırmamız uygulamalı bir araştırma olup, elde edilen veriler üzerinde istatistik analizler uygulanmıştır. “Ki kare” ve “t testi” gibi istatistik analizlerle elde edilen veriler değerlendirilip yorumlanmıştır. Siyasal kararalma mekanizmalarında gençlerin düşük temsili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Bu sorun daha fazla gencin siyasal yaşamın içine çekilmesi, gençlerin siyasal alandaki etkinliğinin arttırılması ile çözülebilir. Bu hususların gerçekleşmesinde siyasi parti gençlik kolları önemli bir yere sahiptir. Araştırma esnasında da partilerin gençlik kolları ve faaliyetleri üzerinde durulmuş; bu teşkilatların gençlerin siyasi tercih ve algılarını ne kadar etkilediği, araştırılmıştır. Araştırmanın temel varsayımı siyasi partilerin gençlik kolları, gençlerin siyasi tercih ve algıları üzerinde etkilidir düşüncesi üzerine kurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Siyasi Parti, Gençlik Kolları, Siyasi Tutum

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411133

THE EFFECT of POLITICAL PARTIES on YOUTH’S POLITICAL ATTITUDE and PREFERENCE (SIVAS AKP and CHP YOUTHS’ ORGANIZATION SAMPLE)
 
This research has been prepared in regard of the member number of AKP and CHP Youths’ Organization in Sivas city in 2014. Our research is a practical one, and statistical analysis has been applied on the obtained data. Via statistical analysis like “Chi-square and T-tests” the obtained data has been evaluated and reviewed. In political decision-making mechanisms, the low representation of the youth subsists as an important problem both in the world and in our country Turkey. This problem can be solved by imbabing more young people into the political world and raise their activitation in the political area. In order to materialize these matters, political party youths’ organizations posses a fateful place. During the research, it was emphasized on youths’ organizations and and activitations of the political party; and how these organizations effect the political preference and the perception of the youth has been investigated. The main hypothesis has been built on that the political party youths’ organization is influential on the political preference and perception of the young people.

Keywords: Political Party, Youths’ Organizations, Political Attitude

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411133

Tam Metin