Yıl:2017   Sayı: 14   Alan: Kamu Yönetimi  

Cumaali YAVUZ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI GERÇLİK MERKEZLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Gençlik merkezleri ile ilgili Türkiye’de yapılan ve Ulusal Tez Merkezinde taranan tezleri incelemek ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda, kriterlere uyan tezler, yazar, tezin başlığı, tezin amacı, tezin yılı, tezin türü, örneklemi, tezin yöntemi, gerçekleştirildiği üniversite ve gerçekleştirildiği anabilim dalı açısından değerlendirilmiştir. Bu araştırma, kriterleri sağlayan 2’si doktora 8’si yüksek lisans olmak üzere 10 tez üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri ile ilgili yapılan tezlerdeki mevcut durum ortaya konulmuştur. Yöntem: Bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Bu araştırmada belirlenen kriterleri sağlayan 2’si doktora 8’si yüksek lisans olmak üzere 10 tez incelenmiş ve bu tezlerin yıllara göre dağılımına incelendiğinde, doktora tezlerinin 2005 ve 2017, yüksek lisans tezlerinin 2010 - 2017 yılları arasında gerçekleştirildiği bulunmuştur. Sonuç: Çalışma sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri ile ilgili yapılan tezlerdeki mevcut durum ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Gençlik Merkezi, Akademik Çalışma

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.1

THE EXAMINATION OF POSTGRADUATE DISSERTATIONS ABOUT THE YOUTH CENTERS AFFILIATED TO THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS
 
Objective: The purpose of this study is to examine the postgraduate dissertations about the Youth Centers affiliated to the Ministry of Youth and Sports. In accordance with this purpose, the dissertations in conformity with the criteria are evaluated in terms of writer, dissertation title, purpose of dissertation, date of dissertation, type of dissertation, sample, method of dissertation, in which university it is carried out, and in which department it is carried out. It is carried out through 2 doctorates and 8 post graduates of 10 dissertations of which are in conformity with the criteria of this study. As a result of the study, present situation of dissertations about the Youth Centers affiliated to the Ministry of Youth and Sports are revealed. Method: This study was conducted on a screening model. Scanning models, retrospective modeling or modeling models. Results: 2 thesis to doctorate and 8 thesis to master thesis. When these theses are analyzed according to years, it is seen that doctoral theses are realized between 2005 and 2017, and master thesis between 2010 and 2017. Conclusion: The current situation in the theses has been revealed regarding the structures related to Labor and Youth Centers.

Keywords: Youth, Youth Center, Academic Study

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.1

Tam Metin