Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Ekonomi  

Murat TURGUT
TİCARİ ALACAK YÖNETİMİNİN NAKİT BÜTÇESİNE ETKİSİ
 
: İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması için nakit bütçesi ve nakit yönetiminin çok iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Keynes’e göre insanlar; işlem, ihtiyat ve spekülasyon amacı ile ellerinde nakit tutmaktadırlar (Keynes, 1939). Firmalar da genellikle bu amaçlarla ellerinde nakit bulundurmaktadırlar. Fakat firmalar nakit yönetimini yaparken ellerinde fazla nakit bulundurma ile nakit sıkışıklığı arasındaki dengeyi iyi analiz etmelilerdir. Zira firmaya para-giriş çıkışları, alımlar ve ödemelerin vadeleri arasında bir orantı olmazsa firmalar ödeme sıkıntısı çekmekte ve hatta iflas edebilmektedir. İşletmelerin ticari alacak yönetimini iyi bir şekilde yapması, işletmelerin nakit bütçesi ve nakit yönetimini de verimli bir şekilde yapmasına olanak sağlayacaktır. Zira ödemelerin belli olması ya da garantili olması halinde işletmenin hazırlayacağı nakit bütçesinin maliyeti, belirsiz ödemelerin belirsiz tahsillerin olması durumunda işletmenin nakit bütçesine yüklenen maliyetten daha düşük olacaktır. Bu sebepten ötürü bu makalede işletmelerin nakit bütçelerini hazırlama ve yönetme noktasında ticari alacak yönetiminin önemi detaylı şekilde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ticari alacak yönetimi, Faktöring şirketleri, Nakit bütçesi, Nakit Yönetimi

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411126

EFFECT OF ACCOUNTS RECEIVABLE ON CASH BUDGET
 
For the durability of the companies cash budget and cash management should be done very well. According to Keynes people keep their cash either for precaution, managing or speculation. Also firms keep the cash for the same reasons. But companies should be careful while doing the cash management to keep the balance between cash shortage or excess. The income-outcome of the company should also be balanced, and debts and income shouLd have a good ratio otherwise company can go bankrupt. Comoanies' doing the commercial income managment wisely,would help them make an efficient management of cash budget. If the payments are determined and guaranteed, in the case of the undetermined payments the cost to the cash budget would be less. For this reason in this article the commercial income management of companiea in the point of preparing and managing cash budget is discussed in detail.

Keywords: Cash Budget Management, Factoring Comoanies, Cash Budget, Cash Management

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411126

Tam Metin