Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: İşletme ve Yönetim Organizasyon  

Mehmet Naci EFE, Cem KARABAL, Murat SAĞBAŞ
TÜRK SANAYİ SEKTÖRÜ İŞGÜCÜ ANALİZİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA
 
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışma Türk sanayi sektöründe, iş gücü maliyeti ve kazanç ilişkisinin uygulamalı olarak incelenmesi şeklindedir. Değişkenler 2007-2014 arasındaki dönem için belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler TUIK’ın resmi sitesinden elde edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan birim kök, granger nedensellik ve regresyon analizleri sonucunda iş gücü eğilimini en çok etkileyen faktörler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşgücü, Analiz, Sektör, Sanayi, Çalışan, Endeks, Granger Nedensellik, E-Views

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411129

WORKFORCE ANALYSIS OF TURKISH INDUSTRY SECTOR: A MODEL APPLICATION
 
This applied research aims at examining practically the workforce costs and earnings relationship in Turkish industry sector. Variables were determined for the period 2007-2014. Data used in this research was acquired from official website of Turkish Statistical Institute (TSI). Data used in this research was analyzed with E-Views 8.0 program. Factors that affect workforce tendency at the most were determined with the help of unit root, granger causality and regression analyses.

Keywords: Workforce, Analysis, Sector, Industry, Employee, Index, Granger Causality, E-Views

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411129

Tam Metin