Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Tarım Ekonomisi  

Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL
TÜRKİYE’DE DEVE GÜREŞİ KÜLTÜRÜ
 
Bu çalışmanın amacı Türk Tarihi içinde çok önemli bir yer tutan deve güreşlerinin incelenmesidir. Develer tarihte ulaşım, yük, binek, savaş, gıda ve spor amacı ile insanlığa hizmet etmiştir. Ancak 20. Yüzyılda başlayan endüstrileşme ve modernleşme süreci içinde deve önemini kaybetmiş ve günümüzde sadece bir spor ve turizm malzemesi derecesine inmiştir. Bu nedenle deve popülasyonu geçen süre içinde 1.000’ler seviyesine inmiştir. Develer genellikle Ege Bölgesi deve güreşleri amacı ile yetiştirilmektedir. Yılda 60-70 yerleşim yerinde deve güreşleri organize edilmektedir. Deve güreşleri Pazar günleri gerçekleştirilir ve sadece erkekler değil, kadın ve çocuklar tarafından da izlenir. Develerin ekipman, aksesuar, süsleme, bakıcı ücretleri, şehirden şehre ulaşım giderleri ile konaklama ve yiyecek giderleri oldukça pahalı olmasına rağmen, deve sahipleri genellikle çok zengin insanlar olmayıp, orta veya dar gelire sahip insanlardır. Bu nedenlerden dolayı bu organizasyonların devam edebilmesi için devlet tarafından desteklenmelerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Camelus Dromedary, Camelus Bactrianus, Genetic Resource, Native Breed, Sport

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411135

CAMEL WRESTLING CULTURE IN TURKEY
 
The purpose of this study is to examine camel wrestling which were always important in Turkish History. In the past camels were used as transport, pack, ride, war, food, and sport animal by Turks. After industrialization and modernization since 20th century, camel lost their importance and nowadays they are only a sport and tourism material in Turkey. Hence the camel population in Turkey decreased in number of about 1.000 recently. The camel population is mostly used for camel wrestling events in West Anatolia. The camel wrestling events are organized about in 60-70 places annually during winter season. Wrestling events are on Sundays and followed by not only men spectators but also women and children. Because of this side, camel wrestling events is a family sport. Although camel wrestling equipment, accessories, ornaments, wages of take carers, transport for wrestling from city to city, accommodation, catering are quite expensive, camel owners are not so rich people, but low or middle income people. Hence, those organizations and camel owners should be supported by the state more in order to survive this traditional event.

Keywords: Camelus Dromedary, Camelus Bactrianus, Genetic Kaynak, Yerli Irk, Spor

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411135

Tam Metin