Yıl: 2016   Sayı: 10

Erdem BAĞCI, Işık AKIN
1- BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.20161024415
  Özet   Tam Metin
H. Arif TUNÇEZ, Bilal ERDEM
2- ÇEVRE MUHASEBESİ VE ÇEVRESEL MALİYETLER

Doi: 10.17373/UHEYAD.20161024414
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Ayhan AYTAÇ
3- TÜRKİYE KONUT ALIŞ VE SATIŞ ANALİZİ 2013-2016 TUİK VERİLERİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.20161024523
  Özet   Tam Metin