Yıl: 2017   Sayı: 13

Baki YEGEN, Erdal BERK
1- TÜRKİYE'DE TOPLAM VERGİ YÜKÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 1970-2015

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.3.2
  Özet   Tam Metin
Bilgin ŞENEL, Mine ŞENEL, GİZEM AYDEMİR
2- ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME METODU TOPSIS İLE PERSONEL SEÇİMİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.3.3
  Özet   Tam Metin
Mehmet AYDINER
3- TÜRKİYE’NİN SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİNDEN İTHALATININ KUR, GELİR VE FİYAT ESNEKLİĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.3.4
  Özet   Tam Metin
Giray Saynur DERMAN
4- RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ KRİZDE MİTLER, UKRAYNA KİMLİĞİ VE MEDYANIN ROLÜ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.3.1
  Özet   Tam Metin
Nazlı YÜCEOL, Serhat KAKI
5- İSTANBUL İLİ TÜRKİYE İŞ KURUMU BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ SİNİZM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.3.5
  Özet   Tam Metin