Yıl: 2017   Sayı: 14

Oğuz BAL
1- KALKINMAKTA OLAN ÜLKELERİN DIŞ BORÇ, CARİAÇIK SORUNU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.5
  Özet   Tam Metin
Sema ÇİFÇİ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Nurcan BAYRAM
2- ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI: ‘MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ’

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.3
  Özet   Tam Metin
Yunus GÜR, Ökkeş Alpaslan GENÇAY, Selçuk GENÇAY, Ercan GÜR, Ali DEMİR
3- İŞITME ENGELLI BIREYLERIN FIZIKSEL AKTIVITE VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERI

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.2
  Özet   Tam Metin
Giray Saynur DERMAN, Gönül GÜLGEZEN
4- YUNANİSTAN BATI TRAKYA’DA MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞIN EĞİTİM- ÖĞRETİM SORUNU

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.4
  Özet   Tam Metin
Cumaali YAVUZ
5- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI GERÇLİK MERKEZLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.1
  Özet   Tam Metin