Yıl: 2014   Sayı: 2

Taner AKÇACI, Seyit GÖKMEN
1- FİSHER HİPOTEZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR ANALİZ

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014028722
  Özet   Tam Metin
Cumhur ŞAHİN
2- BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014028716
  Özet   Tam Metin
Utku ALTUNÖZ
3- VALIDITY OF FELDSTEIN-HORIOKA HYPOTHESIS IN TURKEY

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014018720
  Özet   Tam Metin
Esen ERMİŞ
4- VLADEMİR PUTİN’İN SİYASİ BAŞARISI VE BU DURUMUN SÜREKLİLİĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014018718
  Özet   Tam Metin
Hatice Nur GERMİN
5- İSLAMİ BANKALAR İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUKLARI HİZMET VE ÜRÜNLER İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014028723
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
6- SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014028715
  Özet   Tam Metin
Ebru CENGİZ
7- MÜŞTERİ ORYANTASYONUNUN İŞLETMELERİN DEVAMLILIK VE KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014028717
  Özet   Tam Metin
Leman ŞAHAR, Sefer GÜMÜŞ, Tuğbay Burçin GÜMÜŞ, Taner BİLİM, Hande Gülnihal GÜMÜŞ, Serpil GÜMÜŞ
8- SAĞLIK HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA EKSİK REKABET KOŞULLARI

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014028719
  Özet   Tam Metin
Ebru ÇOBAN
9- BASINA GÖRE TÜRKİYE’DE NÜFUS SAYIMI VE BİNGÖL ÖRNEĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAT.2014028721
  Özet   Tam Metin