Yıl: 2015   Sayı: 4

Berna BİLGİ KARTAL
1- KÜRESELLEŞMENİN ULUS DEVLET VE ULUSAL KİMLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411120
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Çağdaş BATMAZ, Oğuzhan ZİREK, Mustafa KARADAĞ
2- TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK FAALİYETLERİNİN TÜRK SPOR ENDÜSTRİSİNDE UYGULANMASI (Fenerium, GS Store, Kartal Yuvası ve TS Clup Örneği)

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411121
  Özet   Tam Metin
Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL
3- TÜRKİYE’DE DEVE GÜREŞİ KÜLTÜRÜ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411135
  Özet   Tam Metin
Orhan YILMAZ , Y. Erdal ERTURK, Fusun COSKUN, Mehmet ERTUGRUL
4- TÜRKİYE’DE İPEKBÖCEKÇİLİĞİ KÜLTÜRÜ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411135
  Özet   Tam Metin
Dilek ŞAHİN
5- TÜRKİYE’NİN TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİNİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİNİN ANALİZİ: AB-15 ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ(1)

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411123
  Özet   Tam Metin
Beyza Merve AKGUL, Ezgi ERTUZUN, Senol GORAL
6- REKREASYON BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLAR SİTELERİNİ KULLANIMININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411134
  Özet   Tam Metin
Murat TURGUT
7- ELEKTRONİK PARANIN FİNANSAL YÖNETİM ÜZERİNE ETKİLERİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411125
  Özet   Tam Metin
Murat TURGUT
8- TİCARİ ALACAK YÖNETİMİNİN NAKİT BÜTÇESİNE ETKİSİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411126
  Özet   Tam Metin
Cem KARABAL, Murat SAĞBAŞ, Mehmet Naci EFE
9- ÇALIŞMA KOŞULLARI VE KADIN İSTİHDAMINDA ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411128
  Özet   Tam Metin
Mehmet Naci EFE
10- SANAYİ İŞGÜCÜ GİRDİ ENDEKSLERİ VE İSTİHDAM ANALİZİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411130
  Özet   Tam Metin
Mehmet Naci EFE, Cem KARABAL, Murat SAĞBAŞ
11- TÜRK SANAYİ SEKTÖRÜ İŞGÜCÜ ANALİZİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411129
  Özet   Tam Metin
Murat SAĞBAŞ
12- FARKLI DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FİNANSAL ANALİZİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411127
  Özet   Tam Metin
Hatice Nur GERMİR
13- AB’YE UYUM SÜRECİNDE KADIN VE ENGELLİ GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKALARI

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411132
  Özet   Tam Metin
Murat TORAMAN, Ercan ŞAHBUDAK
14- GENÇLERİN SİYASİ TUTUM VE TERCİHLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN ETKİSİ (SİVAS AK PARTİ VE CHP GENÇLİK KOLLARI ÖRNEĞİNDE)

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411133
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK
15- TÜRKİYE’DE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNİN FARKLI BÖLÜMLERİNDEKİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİK PERSONELİN KAMU İLE ÖZEL KURUMLARDAN ALDIĞI FARKLI HİZMET TÜRLERİNDEKİ KALİTENİN SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.201811131
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Hatice Nur GERMİR, Sefer GÜMÜŞ, Ayhan AYTAÇ, Nurullah KARTA
16- TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ATM SORUNLARI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYET ALGISININ UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411124
  Özet   Tam Metin