Yıl: 2015   Sayı: 5

Hacı Arif TUNÇEZ
1- TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI’NA GÖRE TAMAMLANMIŞ SÖZLEŞME YÖNTEMİ VE TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015512905
  Özet   Tam Metin
Dilek ŞAHİN
2- TEKNOLOJİK YAPIYA GÖRE İMALAT SANAYİ REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ve ÇİN ÖRNEĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015512903
  Özet   Tam Metin
Enes IŞIKGÖZ
3- SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2006-2014 YILLARI ARASI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015512900
  Özet   Tam Metin
Mihalis KUYUCU
4- MEDYADA MOBBING: MEDYA ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARININ MOBBING ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015512904
  Özet   Tam Metin
Hatice Nur GERMİR, Murat KORKMAZ
5- SANAYİ SEKTÖRÜ İŞGÜCÜ ANALİZİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015512902
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Nurullah KARTA
6- AKADEMİK PERSONELİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411122
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Fatih BUDAK
7- YATIRIMLARIN SAĞLIK KURUMLARI İLE İLİŞKİSİNİN UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015512901
  Özet   Tam Metin