Yıl: 2015   Sayı: 6

Dilek ŞAHİN
1- TURİZM SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2013)

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015613976
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Emre DÜNDER, Erdal ŞEN, Ercan ŞAHBUDAK, Nurullah KARTA
2- KIRILGANLIK DÜZEYLERİ VE DIŞ BORÇLANMA İLİŞKİNİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015613975
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK, Gülsüm ÇALIŞIR, Sezer AYAN, Özlem AKIN, Meral ÖZTÜRK, Dilek ŞAHİN, Hatice Nur GERMİR, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA
3- KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN ÜCRET BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015613977
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR, Emre DÜNDER, Erdal ŞEN, Nurullah KARTA, Ercan ŞAHBUDAK
4- DÜNYA ÜLKELERİNDEKİ ENFLASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN VE GENEL İKTİSADİ YAPININ İKİ AŞAMALI KÜMELEME VE BETA REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015613974
  Özet   Tam Metin