Yıl: 2016   Sayı: 9

Melih YÜCESAN, Hilmi ZENGİN
1- BİR İŞLETMEDE HEDEF PROGRAMLAMA İLE ÜRETİM PLANLAMASI UYGULAMASI

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922040
  Özet   Tam Metin
Murat KOÇ, Hediye TİTİZ
2- KADIN YÖNETİCİLERDE İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922041
  Özet   Tam Metin
Yakup Koray DUMAN
3- PARASAL AKTARIM MEKANIZMASI DÖVİZ KURU KANALI: TÜRKİYE

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922038
  Özet   Tam Metin
Işık AKIN
4- AVRUPA BANKALARININ KREDİ RİSK YÖNETİMLERİ VE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922037
  Özet   Tam Metin
Arzu EREN ŞENARAS, Onur Mesut ŞENARAS
5- ESNEK İMALAT SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Doi: 10.17373/UHEYAD.2016922039
  Özet   Tam Metin