Year:2018   Issue: 18   Area: Economics  

Yağmur AKARSU, Nur DİLBAZ ALACAHAN
THE EFFECT OF BITCOIN ON CHANGING WORLD ECONOMY AND AN ANALYSİS ABOUT TURKEY
 
Crypto Money (coins) shown as the main reason of the emergence of those was insecurity in financial institutions following the economic crisis in 2008, have been marketed because of the failure of the economic system. Like other coins, Bitcoin, which increases its usage depending on the technology without discussing whether it fulfills its function fully, was suggested by a person or a institution whose nickname is Satoshi Nakamoto for the first time in 2009.It was started to be used by internet users in 2010. With the spread of Krypto Money (coins), people have turned to Bitcoin by seeing that safer, less costly and faster transcations can be made with the elimination of intermediary activities. It is even considered that the two centuries old reign of the United States could end with the use of Bitcoin in every country. This study was carried out to reveal the emergence of Bitcoin, one of the first crypto coins, its current situation and its effects on the changing world economy.

Keywords: Bitcoin, Block chain, Crypto Money.

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.4.1

BITCOIN’İN DEĞİŞEN DÜNYA EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ
 
Ortaya çıkışının asıl nedeninin 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz ardından finansal kurumlara olan güvensizlik olarak gösterilen kripto paralar, ekonomik sistemin başarısız olmasından dolayı piyasa sürülmüştür. Diğer paralar gibi işlevini tam olarak yerine getirip getirmediği tartışılmaksızın teknolojiye bağlı olarak kullanımı artan Bitcoin, ilk kez 2009 yılında takma adı Satoshi Nakamoto olan kişiveya kurum tarafından ortaya atılmıştır. 2010 yılında internet kullanıcıları tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Kripto paralarının yaygınlaşması ile birlikte kişiler daha güvenli, daha az maliyetli ve aracı faaliyetlerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte daha hızlı işlemlerin yapılabileceğini görerek Bitcoin’e yönelmişlerdir. Her ülkede Bitcoin’in kullanılması ile ABD’nin dünya üzerinde kurduğu iki asırlık saltanatın bitebileceği dahi düşünülmektedir. Bu çalışma, ilk kripto paralardan olan Bitcoin’in ortaya çıkışı, şu anki durumu ve değişen dünya ekonomisine olan etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Blockchain, Kripto Para.

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.4.1

Tam Metin