Year:2015   Issue: 4   Area: Sports Economics and Management  

Hüseyin Çağdaş BATMAZ, Oğuzhan ZİREK, Mustafa KARADAĞ
THE APPLICATION OF SUPPLY CHAINS AND LOGISTIC ACTIVITIES ON THE TURKISH SPORTS INDUSTRY (The Paradigm Fenerium, GS Store, Kartal Yuvasi and TS Clup)
 
The main objectives of this study are to assess the application of supply chains and paradigm logistics on the the turkish sports industry, and to examine the awareness caused by the sports industry. The big sports clubs in Turkey compose a crucial part of the sports industry. The sports shops which are the buyers of the licensed products of these clubs, are chosen as the sample group of this research. Globalism has caused supply chains and logistics become crucial in terms of commerce for industries, and these two factors are also crucial for the sports industry. The sports industry requires like all other industries logistics which embraces operations like transforming raw material into endproducts, and the transportation of these products to the customers. The sports sector has shown development and has expanded its limits within time, and has located itself as a factor of the prominent industries by courtesy of its features. In addition to this the know-how of the active flow of the sportive products from their origins till the expenditure has been a resource for this study. However, the relatively restricted scientific researches about supply chains and logistics in the sports industry has been regarded as a deficiency, and performing such a study has been seen as a must. A literature scan related with the keywords of this study has been materialized, the results of the scan were correlated to the sports industry and efforts in explaining these data with model logistic webs have been made. The indications and results received at the end of the study, are expected to act like a resource for similar operations and projects. Finally, the logistic operations actively facilitated in the sports industry have been examined in this study. The products have been delivered to places where there are no licensed product shops and there’s no internet or where these are restricted by courtesy of the related logistic applications. The promotion and delivery of licensed products have been released for people with different religions and cultural backgrounds. It’s emphasized projects and competitions have to be organized for new supply chains and logistics for the realization of other new logistics, apart from the paradigm logistics given in this study.

Keywords: Supply Chains, Logistics, Sports, Industry, Sports Industry

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411121

TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK FAALİYETLERİNİN TÜRK SPOR ENDÜSTRİSİNDE UYGULANMASI (Fenerium, GS Store, Kartal Yuvası ve TS Clup Örneği)
 
Türk spor endüstrisindeki tedarik zinciri ve örnek lojistik uygulamalarını değerlendirmek ve bu uygulamaların spor endüstrisinde yarattığı farkındalıkları incelemek bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Türkiye’deki büyük spor kulüpleri, spor endüstrisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu kulüplerin lisanslı ürünlerini satmış oldukları spor mağazaları ise araştırmanın örneklem grubu olarak seçilmiştir. Küreselleşmeyle birlikte bütün endüstrilerde ticari açıdan önemli görülen tedarik zinciri ve lojistik uygulamaları, spor endüstrisinde de aynı derecede önem arz etmektedir. Hammaddelerin nihai ürüne çevrilmesini ve bu ürünlerin müşterilere taşınmasını içeren lojistik faaliyetlere bütün endüstrilerde ihtiyaç duyulduğu gibi spor endüstrisinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Spor sektörü, zaman içerisinde gelişerek ve genişleyerek küresel bir endüstri haline gelmiş ve bu sayede dünyanın sayılı endüstrileri arasında yerini almıştır. Bununla birlikte sportif ürünlerin, orjin noktasından tüketim noktasına gelene kadar etkin akışının nasıl gerçekleştiği de bu araştırmanın kaynağını oluşturmuştur. Ancak spor işletmeciliği alanında tedarik zinciri ve lojistiği konu edinen bilimsel araştırmaların nispeten sınırlı olması, bir eksiklik olarak görülmüş ve böyle bir araştırmanın yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın anahtar kelimeleri ile ilgili olarak literatür taraması yapılmış, tarama sonucu elde edilen bilgiler spor endüstrisiyle ilişkilendirilmiş ve bu bilgiler örnek lojistik ağlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgu ve sonuçların, bu çalışmaya benzer yapılacak diğer çalışma ve projelere kaynaklık etmesi beklenmektedir. Sonuç olarak bu araştırmada, spor endüstrisinde etkin olarak kullanılan lojistik faaliyetler incelenmiştir. Bu lojistik uygulamaları sayesinde, lisanslı ürün satış mağazalarının ve internet erişiminin olmadığı veya kısıtlı olduğu yerlere ürünler ulaştırılmıştır. Farklı inanca ve kültüre sahip insanlara lisanslı ürünlerin tanıtımı ve ulaştırılması sağlanmıştır. Bu araştırmada verilen örnek lojistik uygulamalarından farklı olarak başka yeni lojistik uygulamalarında yapılabilmesi için yeni tedarik zinciri ve lojistik ağlarına yönelik proje ve yarışmaların düzenlemesi gerektiği de vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Lojistik, Spor, Endüstri, Spor Endüstrisi

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411121

Tam Metin